{English below}

…Bare ved tanken om alt hvad jeg skal de næste uger…min kalender er helt fyldt op! Man skulle måske tro, at når man går i kemobehandling, så har man tid til at gå derhjemme og pleje bivirkningerne og psyken…det sker sku ikke for mig! Men det er nok egentlig meget godt, for jeg kan heller ikke rigtigt finde ud af det!

I dag var jeg tidligt oppe på arbejde og er lidt træt nu. I morgen møder jeg endnu tiiiidligere ind på arbejde, og når jeg får fri, har jeg en time til at komme til Næstved og få kemo. På torsdag tager jeg på ferie med mine forældre – til Bornholm og måske Sverige – men det bliver dejligt med lidt afslapning og rigtig ferie! Jeg skulle egentlig allerede være tilbage i København på mandag til en forundersøgelse på et hospitalet, men det har jeg heldigvis fået rykket en uge. Jeg har derfor ferie helt indtil på tirsdag. Onsdag står den på kemo igen.

 

Lidt sjov inden det bliver seriøst igen..

Torsdag skal jeg til Roskilde og have svar på den genetiske undersøgelse, og om aftenen skal jeg se foredrag med Søs Egelin – det glæder jeg mig helt vildt meget til!! Fredag skal jeg heales og afspændes hos min healer/clairvoyant, Erna. (Hvilket er langt mere effektivt for mig, end at gå til psykolog!) Fredag aften står den på god musik på Baderen og en længe ventet – og savnet – smuttur i byen. Lørdag står på familiefest, og søndag har jeg endelig friiiiii!!! Og så bliver det mandag igen…… Der skal jeg møde på hospitalet til indlæggelse…

Jeg skal bruge flere timer mandag på endnu forundersøgelse, jeg er så indlagt indtil tirsdag, hvor jeg skal have taget en prøve fra mit brystben. Det lyder ærligtalt voldsommere, end jeg lige havde troet – jeg skal nemlig lokalbedøves. Gad vide om de overhoved lykkedes med at bedøve mig! Sidst de bedøvede mig, gik det i hvert fald ikke så godt for dem… Der skal mere til for at slå mig ud åbenbart! Onsdag er jeg på den igen med kemo (tror jeg), jeg ved ikke om de finder på at udsætte mig efter indgrebet. Men jeg er selvfølgelig glad for, at de undersøger mig grundigt, men det er bare lidt voldsomt for mig, alt det jeg skal igennem! Men hverken jeg eller min clairvoyant tror, der er mere kræft tilbage i min krop, min kræftlæge er heller ikke overbevist om er der er noget i min brystben – det er højst sandsynligt bare en lille skade på brystbenet, der blev lavet ved brystoperationen. Når jeg trykker på knoglen føltes den i hvert fald bare øm, som når man har slået sig.

 

Jeg kan snart slappe af igen:

Så jeg har (endnu) et par travle uger i vente… heldigvis bliver brystbenet nok den sidste undersøgelse, jeg skal have lavet. (Der bliver selvfølgelig stadig lavet opfølgende CT-scanninger, men ellers ikke noget.) Mine lunger er nemlig raske, de lyste nemlig ikke på scanningen, dog lyste mine lymfer i lysken lidt, men det fortæller jeg mere om i et kommende indlæg! Du kan også læse mere om svaret på scanningen her.

-Clara 💜

 


 

…Just of the thought of what I’m going to do the next few weeks makes me breathless… My calendar is all booked! You may think, you can walk around at home treating your sideeffects and your mental health, when you’re in chemotherapy…But that ain’t gonna happen for me! But I actually think it’s fine, because I don’t really know how to!

Today I woke up early to go to work and now I’m tired. Tomorrow I meet even earlier at work, and when I’m done, I only have one hour to go to Næstved and get my chemotherapy. On thursday I’ll go on holiday with my parents – to Bornholm and maybe Sweden – it’s gonna be nice with a little relaxation and real holiday! At first I should have been back to Copenhagen on monday for a feasibility study at the hospital, but furtunately I had it moved one week. Therefore I’ll have holiday until tuesday. Wednesday I’ll have my chemotherapy again.

 

A little fun before it fest serious again!

Thursday I’m going to Roskilde to get the answer on my genetic examination, and in the evening I’m going to see a speak by Søs Egelin (a danish actor and advocater for weed as medical use) – I’m really looking forward to that! Friday I’m going to be healed and relaxed by my healer/clairvoyant, Erna. (Which I think is way more effective for me, than going to a psychologist!) Friday evening I’m going to listening to good music at “Baderen”. And I’m going out for a long-awaited – and missed – night in a bar or two. Saturday I’m going to a family celebration, and sunday I finalllyyy get a day off! And then it turns monday again…… Then I’m going to be hospitalized…

I’m going to use several hours monday on another feasibility study, then I’ll be hospitalized until tuesday, where they will take a biopsi of my breastbone. Frankly it sounds more violent than I first thought – I’m going to get a local anesthesia. And I wonder if they even succes by anesthetize me! Last time they tried, they didn’t succed very well with it… Aparantly it takes more to knock me out! Wednesday I’ll have the chemotherapy again (I think), I don’t know if they will postpone it after the biopsi. Of course I’m really happy that they want to be thorogh, but its still a lot for me! But even me or my clairvoyant thinks I’ve any cancer left in my body, and my onchologist is not confident that I have any cancer in my breastbone – or anywhere at all – either. It’s most likely, that they made a damage on my breatbone during breatoperation, and that’s why my breatbone is lightening up on my scanning, and NOT because of cancer! When I put pressure on my breast bone it feels tenderly, like when you’ve been hurt.

 

Soon I can relax again:

So I have some busy weeks in my calendar… Luckly I think the breastbone exam will be the last one. (Ofcause there will be some up-following CT-scans, but nothing else.) My lungs is well – they didn’t light up at the scanning, only a couple of lymph nodes in my groin were lightening a bit, but nothing special. But that I’ll tell more about in another blogpost soon.

-Clara 💜

Reklamer